Overlijdensrisicoverzekering

Heeft u wel eens bekeken wat de financiële gevolgen zijn als u of uw partner komt te overlijden? Het gebeurt dan ook regelmatig dat onvoldoende voorzieningen zijn getroffen om de gevolgen van dit overlijden op te vangen. Hierdoor kunnen grote financiële problemen ontstaan.
Nabestaanden kunnen worden geconfronteerd met bijvoorbeeld:

  • terugval van het gezinsinkomen
  • een lening die nog niet is afbetaald
  • kosten voor gezinshulp
  • het in gevaar komen van het studieplan voor de kinderen.

Om zulke problemen te voorkomen is het verstandig een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Dit is een levensverzekering die zorgt voor een uitkering als de verzekerde (bijvoorbeeld de hoofdkostwinner) komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering.

Voor de overlijdensrisicoverzekering bestaan diverse vormen, die zowel op één als op twee levens kunnen worden gesloten.

Wij maken voor u een offerte die geheel is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen!