Sparen

Afhankelijk van uw spaardoel, zijn er verschillende manieren waarop u kunt sparen.
Wilt u ten alle tijde beschikken over uw gespaarde geld, dan kunt u kiezen voor een
Internetspaarrekening.

Geeft u de voorkeur aan lange termijn sparen, dan kunt u kiezen uit:

  • Spaarrekening Eigen Woning (S.E.W.)
  • Kapitaalverzekering Eigen Woning (K.E.W.)
  • Kapitaalverzekering op basis van beleggingsfondsen
  • Kapitaalverzekering op basis van winstdeling (traditioneel)

Bij sparen door middel van een kapitaalverzekering, kunt u optioneel mee verzekeren:

  • overlijdensrisico
  • premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid
  • erfrente
  • arbeidsongeschiktheidsrente
  • ANW-gat