ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)

Als zelfstandig hoefsmid loopt u het risico om arbeidsongeschikt te worden. Als ondernemer heeft u – buiten de voorziening van de bijstand – geen financieel vangnet bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zelfs de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) is per 1 augustus 2004 afgeschaft.

Als u de financiële risico’s die horen bij langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid niet zelf kunt dragen, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering uw persoonlijk financiële vangnet. Deze verzekering is een op de persoon op maat gemaakt produkt. De premie is afhankelijk van uw beroep, leeftijd en verzekerd bedrag. Daarbij speelt o.a. ook nog het gekozen aantal dagen eigen risico, de eindleeftijd en wel of geen indexering, een belangrijke rol.

Indien u om financiële of andere redenen geen volwaardige ArbeidsOngeschiktheids Verzekering wilt, kunnen wij u ook een aantal alternatieven bieden.

Wij werken graag een offerte voor u uit.