Pensioen voor de ondernemer

Als ondernemer bouwt u niet vanzelf pensioen op. Stopt u met werken, dan krijgt u – na uw 67ste – alleen een AOW uitkering. Hoe zeker de AOW uitkering in de toekomst is, is nog maar de vraag. Als u na uw pensionering over voldoende inkomsten wilt beschikken, dan moet u zelf een voorziening voor treffen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruik maken van extra aftrekmogelijkheden. Zo kunt u de belastingheffing over uw winst uitstellen door een Oudedags Reserve (OR) op te bouwen. Stopt u dan met ondernemen, dan mag u uw opgebouwde OR en uw stakingswinst omzetten in een lijfrente.

Als zelfstandig ondernemer kunt u ook gebruik maken van de jaarruimte aftrek en/of de reserveringsruimte aftrek ten behoeve van een lijfrente verzekering of een lijfrente spaarrekening c.q. -beleggingsrekening.

Wij bekijken graag samen met u uw mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.pensioenkijker.nl.