Klachten

Wij behartigen uw belangen op het gebied van verzekeringen en financiële diensten zo goed mogelijk. Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u een klacht heeft.

Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan de
directie van ons kantoor. Wij zullen uw klacht voortvarend behandelen. Tevens doen we onze uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen.
U kunt zich hiervoor wenden tot:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Ons aansluitnummer bij het Kifid is: 300.005719.

Telefoon 0900-3552248
E-mail info@kifid.nl
website: www.kifid.nl

U kunt zich tevens wenden tot de burgerlijke rechter.