Aansprakelijkheidsverzekering

Kort gezegd de “AVP”, is bedoeld voor in Nederland woonachtige particulieren, die alleenstaand of in gezinsverband leven. Hieronder vallen ook samenwonenden. Een ongeluk zit in een klein hoekje en iedereen loopt het risico schade toe te brengen aan een derde. De aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit, kan met deze verzekering worden afgedekt.