Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert uit in geval van geheel of gedeeltelijk invaliditeit of overlijden, als gevolg van een ongeval. De uitkering is op basis van de verzekerde bedragen. Wat de werkelijke schade is, blijft voor de uitkering buiten beschouwing. Deze verzekering er ook voor zowel één- als meerpersoons huishoudens.