Ruitersport

Paard, pony en veulen
U kunt uw paard of pony verzekeren voor acute dood, maar u kunt ook kiezen voor de uitgebreidere dekking die een uitkering biedt bij totale onbruikbaarheid in de sport. Aanvullend kunt u kiezen voor een Ziektekostenverzekering. Ook is er een speciale veulenverzekering.
Wij hebben de passende verzekering voor uw paard of pony.

Harnachementen
Verzekerd is verlies, maar ook beschadiging van zadel, hoofdstel, tuigage en toebehoren als gevolg van enig van buiten komend onheil. Bij totaal verlies vindt vergoeding plaats op basis van dagwaarde. Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed.

Rijtuig
Onder deze rubriek is de aansprakelijkheid tot € 250.000,- per gebeurtenis verzekerd voor schade ontstaan door het rijtuig maar ook verlies of beschadiging van uw rijtuig door enig van buiten komend onheil incl. de gevolgschade van zgn. materiaal- en/of constructiefouten.

Paardenvrachtauto
Gebruikt u voor het (niet beroepsmatig) vervoer van uw paarden een vracht- of bestelauto die daarvoor is ingericht, dan is minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Als onderdeel van het Recreatie Ruitersport Pakket kunt u dit risico op een aparte polis bij ons onderbrengen. De dekking is beperkt tot particulier gebruik en kent een maximum van 12.000 km per jaar.

Trailer
Onder deze rubriek is verzekerd de aansprakelijkheid tot € 250.000,- per gebeurtenis voor schade die is ontstaan door de paardentrailer in ontkoppelde toestand, maar ook verlies of beschadiging van uw trailer door enig van buiten komend onheil inclusief de gevolgschade van zgn. materiaal- en/of constructiefouten.
Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Om prijsstijgingen op te vangen wordt zolang de trailer nog geen 60 maanden oud is, het verzekerde bedrag jaarlijks verhoogd met 4% en de premie daarmee in overeenstemming gebracht.