Tractorverzekering (hobby)

Als u een tractor heeft die u alleen als particulier gebruikt, omdat u bijvoorbeeld voor uw hobby een aantal paarden heeft, verzekeren veel mensen de tractor niet. “Ach, ik kom er toch het erf niet mee af” is een veelgehoord excuus. U bent dan ook niet verzekeringsplichtig. Maar daarmee bent u niet vrijgesteld van uw schadevergoedingsplicht!

Op uw erf kunt u immers ook schade aan derden toebrengen. In het gunstigste geval alleen materiële schade, maar wat nu als u tegen de postbode aanrijdt die net uw erf op komt fietsen en die daarbij letsel oploopt? Als u houder/bezitter bent van een tractor, ook al gebruikt u die maar weinig en alleen op het eigen erf: sluit in alle gevallen een WA verzekering af voor uw tractor!

***Belangrijk nieuws over werkmaterieel, waaronder landbouwmaterieel***
Per 1 januari 2021 wordt de registratieplicht voor werkmaterieel (waaronder landbouwmaterieel) van kracht. Dit houdt in dat de (meeste) nieuwe voertuigen een kentekenplaat moeten gaan voeren. Voor bestaand materieel is er een overgangsregeling.

Registratieplicht
Er is al lang over gesproken en de invoering is een aantal keer uitgesteld. Maar vanaf 1 januari 2021 is het dan toch zover. De registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen wordt van kracht. En daarbij hoort ook een kentekenplicht en een APK-plicht.

In het kort komt het er op neer dat alle voertuigen die op de openbare weg komen geregistreerd moeten worden, een kentekenplaat moeten voeren en gekeurd moeten worden volgens de APK richtlijnen. Dit hoeft niet allemaal in 1 keer, er is een overgangsregeling voor bestaande voertuigen. En er zijn uiteraard een paar uitzonderingen op de regel.

Overgangsregeling
De overgangsregeling voor bestaand materieel bestaat uit 2 delen:
Registratieplicht voor voertuigen die voor 1-1-2021 in gebruik zijn genomen: deze voertuigen moeten voor 31-12-2021 zijn geregistreerd bij de RDW.
Rijdt het voertuig harder dan 25 km per uur, dan moet er ook een kentekenplaat gevoerd worden. Voor de andere voertuigen gaat de plicht om een kentekenplaat te voeren pas per 1-1-2025 in.
Voor nieuwe voertuigen die op of na 1-1-2021 in gebruik worden genomen geldt dat ze direct een kentekenplaat moeten voeren.
Uitgebreide informatie over de regeling vindt u op de speciale pagina van de RDW site. Met de beslisboom kunt u aan de hand van vraag en antwoord snel en simpel kijken of een voertuig registratieplichtig is.

Een paar uitzonderingen op de registratieplicht zijn:

  • Voertuigen die niet op de openbare weg komen (maar let op: het begrip openbare weg is zeer ruim! Een vrij toegankelijk erf wordt bijvoorbeeld ook als openbare weg gezien);
  • Voertuigen die niet harder kunnen dan 6 km per uur (bijv. hefplateau’s);
  • Voertuigen die smaller zijn dan 130 cm en voor specifieke doeleinden dienen (onkruid bestrijden bijvoorbeeld).

Een overzicht van alle uitzonderingen staat onderaan op de speciale pagina van de RDW site.

Wat nu?
Als u een nieuw voertuig koopt dat na 31-12-2020 in gebruik is genomen, zal hier een kenteken aan gekoppeld zijn. Voor de verzekering betekent dit dat het kenteken en de meldcode aan ons doorgegeven moeten worden.

Voor bestaande voertuigen is er wat meer werk te doen. U zult het/de voertuig(en) voor 31-12-2021 bij de RDW moeten registreren. Dat kan online en er is geen keuring door de RDW nodig. Als registratie pas na die datum wordt gedaan, moet het voertuig wel technisch gekeurd worden door de RDW.  Na registratie krijgt de eigenaar een kentekencard (met daarop het kentekennummer) of een kentekenplaat (voertuigen die harder dan 25 km per uur kunnen). Het is noodzakelijk dat het kenteken van de kentekencard of de kentekenplaat samen met de meldcode aan ons wordt doorgegeven.

Belangrijk
ook als het voertuig alleen maar geregistreerd wordt en nog geen kentekenplaat hoeft te voeren, moet het voertuig wél aangemeld worden bij de RDW. Geef ook dan het kentekennummer (dat op de kentekencard staat) samen met de meldcode aan ons door!