Tractorverzekering (hobby)

Als u een tractor heeft die u alleen als particulier gebruikt, omdat u bijvoorbeeld voor uw hobby een aantal paarden heeft, verzekeren veel mensen de tractor niet. “Ach, ik kom er toch het erf niet mee af” is een veelgehoord excuus. U bent dan ook niet verzekeringsplichtig. Maar daarmee bent u niet vrijgesteld van uw schadevergoedingsplicht!

Op uw erf kunt u immers ook schade aan derden toebrengen. In het gunstigste geval alleen materiële schade, maar wat nu als u tegen de postbode aanrijdt die net uw erf op komt fietsen en die daarbij letsel oploopt? Als u houder/bezitter bent van een tractor, ook al gebruikt u die maar weinig en alleen op het eigen erf: sluit in alle gevallen een WA verzekering af voor uw tractor!