Voertuigen

Iedereen kent de wettelijk verplichte “WAM verzekering” (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) voor motorvoertuigen die de aansprakelijkheid voor schade die u met uw motorvoertuig aan derden berokkent, verzekert.
Daarnaast is het ook mogelijk om uw eigen voertuig tegen schade te verzekeren. Een Casco (of All Risk) verzekering. Dit kan zowel uitgebreid als beperkt. Wij kunnen samen met u bekijken wat voor u de beste verzekering is. Bij het berekenen van de premie is ondermeer van belang: uw leeftijd, heeft u (aantoonbaar) schadevrije jaren opgebouwd, gegevens over het voertuig zelf, uw woonplaats en wat u voor dekking wilt.

Voor oldtimers, zowel auto’s, motoren en brommers, zijn er speciale lage tarieven.

U kunt uw voertuigverzekering desgewenst uitbreiden met een ongevallen inzittenden-, een rechtsbijstand- en/of een schadeverzekering voor inzittenden.