Wonen

De Inboedelverzekering
Dit is een verzekering die de (particuliere) huishoudelijke inboedel verzekert tegen een groot aantal risico’s. Zoals brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme. Uitgesloten blijven de zg. “catastrofe-risico’s” zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen. Deze verzekering wordt in de volksmond vaak “brandverzekering” genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico.

Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners.
Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals opruimingskosten.

Woonhuisverzekering
Deze wordt ook wel opstalverzekering genoemd en is bestemd voor eigenaren van woonhuizen, die de financiële gevolgen van schade aan het woonhuis willen afdekken. De woonhuisverzekering kent verschillende vormen van dekking, van standaard een ruime dekking tot zeer uitgebreid. Glas kan altijd aanvullend worden meeverzekerd. In bepaalde gevallen kan uw woning door de verzekeraar geïnspecteerd worden, waarna de herbouwwaarde vastgesteld wordt door de verzekeraar.
Al naar gelang uw wensen, kunnen wij voor uw woning en inboedel een passende offerte maken.

Herbouw- en inboedelwaardemeter
Om onderverzekering (een te laag verzekerd bedrag) te voorkomen kan zowel voor de inboedel als voor het woonhuis een waardemeter worden ingevuld. Als de verzekerde som is gebaseerd op een inboedelwaardemeter en/of een herbouwwaardemeter krijgt u 5 jaar garantie tegen onderverzekering.