Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Het aansprakelijkheidsrisico voor bedrijven wordt steeds groter. Als werkgever bent u aansprakelijk voor ongevallen op het werk en beroepsziekten. Daarnaast wordt de consument claimbewuster. De consument wordt daarin gesteund door rechtspraak en wetgeving.

Een goede Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is dan ook absoluut noodzakelijk.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA)

Dit is een verzekering die de gevolgen dekt van onbedoelde fouten die een (vrije) beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden. Zo kan een architect een rekenfout maken en een advocaat kan onbedoeld een fatale termijn overschrijden. Deze verzekering is bestemd voor (vrije) beroepsbeoefenaars zoals: accountants, makelaars, advocaten, ICT-specialisten ed.

Bestuurdersaansprakelijkheidverzekeringen (BCA/BTA)

Dit is een verzekering tegen de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Deze verzekering is met name geschikt voor:

  • bestuurders en commissarissen van ondernemingen en
  • bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen.