Bedrijfsafhankelijke verzekeringen

Er zijn tal van verschillende bedrijfsmatige verzekeringen. Welke voor uw bedrijf noodzakelijk is/zijn, hangt natuurlijk af van de aard en omvang van uw bedrijf. Zo zijn er bijvoorbeeld:

Motorrijtuigverzekering
Bedoeld voor de motorrijtuigen van het bedrijf. Deze verzekering kan per voertuig gesloten worden. Indien uw bedrijf over meerdere voertuigen beschikt, kan er gekeken worden naar een wagenparkkorting.

Schadeverzekering inzittenden
De Hoge Raad acht een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt door een ongeval met zijn eigen auto of een auto van de werkgever tijdens een vervoer in werktijd. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt geen schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Vandaar dat een extra verzekering nodig is.

Rechtsbijstand verzekering voor bedrijven
Geeft dekking bij bijvoorbeeld: arbeidsrechtelijke geschillen als werkgever, geschillen over onroerend goed, contractuele geschillen (accountant/verzekeringen), geschillen met afnemers en leveranciers en in het verkeer. Voor ZZP-ers zijn er aparte tarieven.
Eigen Vervoer verzekering/Transportverzekering
Deze verzekering is te overwegen als u eigendommen van uzelf vervoert voor eigen gebruik of voor verkoop.

Reisverzekering
De particuliere reisverzekering dekt geen zakelijke reizen, dus voor werknemers of ondernemers die regelmatig naar het buitenland reizen is een zakenreis verzekering aan te raden. Zijn er veel werknemers die reizen, dan kan men kiezen voor een collectieve verzekering.

Machine(breuk)verzekering
Als een bedrijf afhankelijk is van dure apparatuur en machines, dan kan deze apparatuur apart verzekerd worden.

Reconstructie
Deze verzekering dekt de kosten van het reconstrueren van verloren gegane of verminkte informatie op informatiedragers, dus eigenlijk: uw administratie.

Landbouw- en werkmaterieel
Tractoren, rooimachines e.d. zijn voorbeelden van landbouwmaterieel. Kranen, bulldozers en vorkheftrucks bijvoorbeeld zijn werkmaterieel en kunnen verzekerd worden voor W.A. en casco.

Milieuschadeverzekering
Kosten van vervuiling van de eigen locatie of dat van de omgeving doordat de eigen grond vervuild is. Werken op locatie kan meeverzekerd worden. Deze verzekering is met name onmisbaar voor bedrijven die op de eigen locatie of bij derden met milieugevaarlijke of – belastende stoffen werken.

Bedrijfsschadeverzekering
Deze verzekering dekt de schade die ontstaat als een bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van een brand of een andere gedekte gebeurtenis. Een bedrijfsstilstand resulteert in lagere of geheel wegvallende bedrijfsinkomsten, terwijl de vaste lasten, zoals personeelskosten, huur en verzekeringspremie gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering dicht het gat tussen uw doorlopende vaste lasten en uw verminderde inkomsten. Ook de winst die gemaakt zou zijn is meeverzekerd. De vergoeding kan worden geclaimd gedurende een vooraf bepaalde uitkeringstermijn (standaard 52 weken). Zo blijft de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd.