Bedrijfsgebouwen en inhoud

De Bedrijfsgebouwenverzekering is onmisbaar voor eigenaren van bedrijfsgebouwen. De financiële gevolgen van bijvoorbeeld een brand of een fikse storm kunnen immers de financiële positie van een onderneming ernstig in gevaar brengen.

Inventaris/goederen
De Inventaris/Goederenverzekering dekt op uitgebreide condities materiële schade aan de verzekerde zaken. De uitgebreide condities biedt dekking voor schade ontstaan door bijvoorbeeld aanrijding, brand, blikseminslag, storm, of water.

Computerverzekering
Tegenwoordig draait er geen enkel bedrijf nog zonder computers. De kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering neemt hierdoor toe, want schade aan de hardware of de software heeft al snel ingrijpende gevolgen. Een goede reden om waardevolle computer- en antwoorapparatuur te verzekeren. Ook laptops kunnen meeverzekerd worden. Aanvullend kunt u ook de fax, kopieermachine, telefoonbeantwoorders en telefooncentrale meeverzekeren. Tevens kan een aanvullende dekking worden gesloten voor beschadiging of verlies van software en/of data.