Inkomen

ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)

Als zelfstandig zelfstandig ondernemer loopt u het risico om arbeidsongeschikt te worden. Als ondernemer heeft u totaal geen financieel vangnet bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikheid.
Zelfs de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) is per 1 augustus 2004 afgeschaft. Als u de financiële risico’s die horen bij langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid niet zelf kunt dragen, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering uw persoonlijk financiële vangnet. Deze verzekering is een op de persoon op maat gemaakt produkt. De premie is afhankelijk van uw beroep, leeftijd en verzekerd bedrag. Daarbij speelt o.a. ook nog het gekozen aantal dagen eigen risico, de eindleeftijd en wel of geen indexering, een belangrijke rol. Wij werken graag een offerte voor u uit.

Pensioen voor de ondernemer

Als ondernemer bouwt u niet vanzelf pensioen op. Stopt u met werken, dan krijgt u – na uw 65ste – alleen een AOW uitkering. Hoe zeker de AOW uitkering in de toekomst is, is nog maar de vraag. Als u na uw pensionering over voldoende inkomsten wilt beschikken, dan moet u zelf een voorziening voor treffen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruik maken van extra aftrekmogelijkheden. Zo kunt u de belastingheffing over uw winst uitstellen door een Oudedags Reserve (OR) op te bouwen. Stopt u dan met ondernemen, dan mag u uw opgebouwde OR en uw stakingswinst omzetten in een lijfrente.

Als zelfstandig ondernemer kunt u ook gebruik maken van de jaarruimte aftrek en/of de reserveringsruimte aftrek ten behoeve van een lijfrente verzekering of een lijfrente spaarrekening c.q. -beleggingsrekening.

Wij bekijken graag samen met u uw mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.pensioenkijker.nl.